Login  |  English
專案qiangheng新聞New release: 0.30
瑲珩--動態拆碼暨動態組字

New release: 0.30

更新時間: 2015-05-21 02:36 +08:00

* qiangheng-src-0.30.tar.bz2 (原始碼)
* qiangheng-svg-0.30.tar.bz2 (動態組字,將結果輸出成 SVG 格式。)
* qhar.cin (行列輸入法對照表,GCIN 格式)
* qhbs.cin (嘸蝦米輸入法對照表,GCIN 格式)
* qhcj.cin (倉頡輸入法對照表,GCIN 格式)
* qhdy.cin (大易輸入法對照表,GCIN 格式)
* qhfc.cin (四角號碼檢字法對照表,GCIN 格式)
* qhzm.cin (鄭碼輸入法對照表,GCIN 格式)
http://www.openfoundry.org/of/projects/1371/download

列表

專案公告

qiangheng