Login  |  English
專案hinedo下載區
hinedo Released
Hinedo - 輕鬆聽 Hinet Radio

下載區

0.5 (2009/01/14)
Hinedo.zip
95.7 KB, 下載次數 496
Hinedo 0.5 for Windows
2007.11.18 (2007/11/18)
hinedo_0.4-1ubuntu1_i386.deb
19.5 KB, 下載次數 40
0.4 Linux 版本 (給 Ubuntu Gutsy 7.10 的 deb 套件)
hinedo-0.4.tar.bz2
22.2 KB, 下載次數 22
0.4 Linux 版本 ( Source tarball, *.tar.bz2)
hinedo_0.4-1feisty_i386.deb
19.5 KB, 下載次數 6
0.4 Linux 版本 (給 Ubuntu Feisty 7.04 的 deb 套件)
hinedo_0.4-2_i386.deb
19.3 KB, 下載次數 9
0.4 Linux 版本 (給 Debian Lenny 的 deb 套件)
Hinedo-0.4.zip
190.9 KB, 下載次數 18
0.4 Windows 版本 (*.zip)
2007.07.03 (2007/07/03)
Hinedo.zip
96.6 KB, 下載次數 11
Hinedo Windows 版本,適用於 Windows Vista/xp/2000/ME/98
hinedo-0.3.tar.bz2
22.2 KB, 下載次數
Hinedo Linux 版本 (原始碼 tarball)
hinedo_0.3-1ubuntu1_i386.deb
19.3 KB, 下載次數 3
Hinedo Linux 版本 (給 Ubuntu Gutsy 的 deb 套件)
2007.06.27 (2007/06/27)
Hinedo.zip
96.3 KB, 下載次數 9
Hinedo for Windows
hinedo